datum 07 januari 2016
De oplossing voor beschadigde asfaltwegen

Het onderhouden van het asfalt is belangrijk. Gaten en scheuren in het wegdek kunnen een groot gevaar voor de weggebruikers opleveren. Daarom moeten de wegen het gehele jaar door in uitstekende conditie verkeren. Het bedrijf is in het bezit van een unieke Bitumen Infrarood Techniek machine (B.I.M.). Deze machine wordt ingezet bij de kleinere reparaties aan het asfalt. De machine verhit het asfalt op de te repareren locatie waarbij het asfalt verwerkbaar wordt en reparatieasfalt aan de massa wordt toegevoegd. Het resultaat is een versmelting van beide asfaltlagen waarna ze geëgaliseerd worden en verdicht worden met een wals. De voordelen van deze techniek zijn legio. Het verkeer ondervindt weinig verkeershinder, het asfalt is direct overrijdbaar en de reparatie kan in twintig minuten geklaard worden. Er zijn ook geen bijkomende kosten zoals de afvoerkosten van freesmateriaal of aanvoerkosten van nieuw asfalt. Al heel veel gemeenten verbaasden zich tijdens een demo over de voordelen van deze techniek.

Scheuren vullen

Een andere service van Asfalt-onderhoud B.V. is het vullen van scheuren. Tijdige reparatie van scheuren voorkomt verdere schade aan het asfalt, maar dan moet het wel vakkundig worden uitgevoerd. Onze unieke machinale aanpak met temperatuur gecontroleerde voegvulling verzekert u van een minimale verkeershinder dankzij compacte machines. Een flinke levensduurverlenging van het huidige asfalt.

Hotbox

Een hotbox is een gasgestookte unit die asfaltproducten vervoert. Asfalt-onderhoud B.V. verhuurt hotbox inclusief bemanning en transport eventueel ook met wals en afwerkploeg. Op verzoek wordt de bestelling bij de asfaltmolen opgehaald en vervolgens wordt deze vervoerd naar de werklocatie en uit de hotbox gedraaid. Diverse ­grote werken zijn in samenwerking met Avema Wegenbouw B.V. tot stand gekomen.

Voordelen

Samenwerken met Asfalt-onderhoud B.V. biedt veel voordelen. Het wegdek wordt snel gerepareerd en men blijft dus nooit lang met een beschadigd wegdek zitten. Tegelijk wordt er ook aan een duurzaam asfaltonderhoud gewerkt. De B.I.M. past uitstekend binnen deze duurzaamheidsvisie. Er is geen verspilling door tijdelijke reparaties, het asfalt wordt snel en onder elke weersomstandigheid gerepareerd. Het asfalt wordt volledig hergebruikt en dat betekent dat er geen verspilling is van het bestaande asfalt. Mens en dier worden ­tijdens de reparaties niet gehinderd door storende harde geluiden, ook tijdens de nachtelijke uren. En het materieel kan vervoerd ­worden in één vrachtwagen en dat is veel efficiënter vergeleken met de traditionele methode.

Bij Asfalt-onderhoud B.V. wordt er 24 uur per dag en 365 dagen per jaar aan het onderhoud van het asfalt in Nederland gewerkt. Met zeven man sterk pakken zij alles aan wat met asfalt te maken heeft. ­Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn het afgelopen jaar tot stand gekomen met grote aannemers. Een nieuwe website is in de maak en zal medio 2016 operatief zijn.